Les serpentines del ferrer

Foto presentada a la quarta convocatòria de la 3a edició de la Lliga Intercomarcal de fotografia 
@llif_cat amb els companys del Grup Fotogràfic de Roda i Masies @gfroda.